Friday, December 14, 2018

सदर पदपथावर चालणे हानिकारक !!


मुलुंड पश्चिम येथील साईधाम परिसर असून  येथील पी.के. मार्ग लागत असलेल्या पदपथावरील नाल्याचे ढाकणे तुटलेले आहे. सर परिसरात तीन शाळा आहेत व त्यांची भरण्याची व सुटण्याची वेळ देखील जवळपास सारखीच आहे. शाळेत जाणारी मुलं किंवा त्यांचे पालक अथवा पादचारी यांपैकी कोणीतरी ह्या ठिकाणी पडून अपघात झाल्यावरच मनपा टी विभाग  कार्यालय जागृत होऊन येथे ढाकणे बसवलं असे वाटते. तो पर्यंत वाट पाहण्यापेक्षा इतर पर्याय नाही असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

No comments:

Popular Posts