Friday, January 20, 2023

DISTRIBUTION OF FREE LONG BOOKS TO MULUND SCHOOL STUDENTS AT HANDS OF MUMBAI CONGRESS CHIEF BHAI JAGTAP

Sunday, 15 January 2023 – on the auspicious occasion of Makarsankranti Mumbai Congress President & MLC Bhai Jagtap distributed free notebooks to school students of Mulund. Supported by Mumbai Congress Executive Member Rajesh Ingle, Sanjay Jha Founder of Mithila Vichar Manch organised the noble initiative at Salpadevi Sadan SRA Society Premises. Mumbai Congress Working President Charan Singh Sapra & District Congress President Abraham Roy Mani were prominently present on this occasion. School students from localities of Vidyapati Nagar, Salpadevi Sadan, Salpadevi Pada, Gavni Pada benefited from the initiative. Local congress leaders Uttam Gite, Dr. R. R. Singh, Kishor Mundakel, Sayyad Ayub, Vithhal Satpute, Anil Singh, Amarjeet Kaur Oberoi, Neeta Joshi, Dayashankar Singh, Shrikrishna Kamble, Mohanlal Raj, Jayprakash Shetty, Raies Khan, Rajbahadur Gupta, Harish Gupta, Sanjay Mishra, Hiraman Sansare, Anil Singh, Jitendra Sharma, Bhagwan Tiwari, Sneha Koyri, Dhanlaxmi Nadar, Priyanka Chaferkar, Manoj Sansare, Santosh Gaokar, DEvnarayan Jha, Tapan Aiagal,Alka Savla, Kalinda Shingade, Kaushalya Gaikwad, Akash Pandey, Rajan Uthval, Ashok Gaikwad, Raju Kadam, Avinash Adivadekar, Mandar Shelar, Rahul Maurya along with local Mithila Communiuty people were present during the program.

Popular Posts