Sunday, August 17, 2008

Rashtrageetachya Awmanabaddal B V S Ne Kele CineMax Madhye Andholan PhotoCineMax Theater Madhe Sakali 9:30 vajta Sanai Chaughada Film chya Veli Rashtrageet Dakhvile Nahi Mhanun B V S che Maharashtra Pradesh Chitnis Vikas Repale,Kiran Egde,Kokan Vibhagiy Sanghatak Sunil Patil,Jilha Sanghatak Ramesh Puri,Shahar Sanghatak SwapnilLandge,Sachin Pawaskar,Ganesh More,Abhiruchi Patil,sujit Sawant,Umesh Bhagat Adini CineMax Chya VyavsThapakala Jab Vicharla Ani Thyachyakadun Punha Ase Honar Nahi yachi Lekhi Hami Ghetli.

No comments:

Popular Posts